Bejelentkezés regisztrált felhasználóknak

Az oldal egyes szolgáltatásait csak regisztrált felhasználóink vehetik igénybe.
A regisztráció ingyenes!

Regisztráció új felhasználóknak


Kivonat a Klub Alapszabályából

Prokop Gábor [prokee]
2004-08-17 21:31:38
TRABANT - WARTBURG
KLUB
1112 Budapest Barackfa u.4.
Tel: 249 26 74
Mobil: (30) 924 11 29


KIVONAT A TRABANT - WARTBURG KLUB ALAPSZABÁLYZATÁBÓL


Általános rendelkezések

1.§

Az egyesület neve, székhelye, működési területe és formája, hivatalos nyelve

Az egyesület neve: Trabant - Wartburg Klub

Székhelye: 1112 Budapest, Barackfa utca 4.

Működési területe: Magyarország

Hivatalos nyelve: Magyar

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat!Az egyesület célja és feladataAz egyesület célja a Trabant- és Wartburg tulajdonosok összefogása, az érdekképviselet megteremtése, rendezvények szervezése, szaktanácsadás, környezetvédelem, műszaki fejlesztés, minőségi alkatrészgyártók összefogása, az egyesületi tagok gépjárművei műszaki állapotának javítása.
Az egyesület különféle rendezvényein, kiadványain keresztül lehetővé teszi az alapkivitelű, átalakított, hobby célú, valamint muzeális értékkel bíró Trabantok, Wartburgok tulajdonosainak a kapcsolatteremtést, információcserét, klubéletet
Az egyesület kapcsolatot tarthat fenn rokon célú hazai és külföldi egyesületekkel.
4.§

Az egyesület vállalkozási tevékenysége

Az egyesület az alaptevékenység pénzügyi alapjainak megteremtése érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat.

7.§

A tagok felvétele


A tagok sorába a "belépési nyilatkozat" aláírásával és az éves tagdíj időarányos részének * egyidejű befizetésével lehet jelentkezni. A belépési nyilatkozatot a titkárhoz kell eljuttatni aki a jelentkezők névsorát a vezetőség elé terjeszti. Felvételükről a vezetőség határoz.
A vezetőség a tag felvételére vonatkozó elutasító határozatát közli a jelentkezővel, a befizetett tagdíjat részére visszafizeti.
A tagok a tagságot a tagdíj befizetésével évenként újítják meg. Ezt a vezetőség tagsági igazolvány kiállításával és érvényesítésével igazolja. A tagdíj befizetésének esedékessége minden év január 15.-e
9.§

A tagok kötelezettségei

Az egyesületi tagok kötelesek az alapszabály rendelkezéseit, az egyesület intéző szerveinek határozatait megtartani, az egyesület célkitűzéseit előmozdítani valamint a közgyűlés ill. küldöttközgyűlés által megállapított éves tagsági díjat rendszeresen befizetni. Gépjárműveiknek mind külsőleg, mind műszaki szempontból mindenkor meg kell felelni a magyar vizsga-és környezetvédelmi felülvizsgálat követelményeinek.

Vendég vagy!

Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá!

1 (Törölt felhasználó) 2004-08-23 22:11:05

Az egyesület különféle rendezvényein, kiadványain keresztül lehetővé teszi az alapkivitelű, átalakított, hobby célú, valamint muzeális értékkel bíró Trabantok, Wartburgok tulajdonosainak a kapcsolatteremtést, információcserét, klubéletet

Tetszik ebben a mondatban az a részlet amikor lehetővé teszitek a klubéletet!)))))))))))
Kúp