Bejelentkezés regisztrált felhasználóknak

Az oldal egyes szolgáltatásait csak regisztrált felhasználóink vehetik igénybe.
A regisztráció ingyenes!

Regisztráció új felhasználóknak


Benzinkályha a Trabantban

Prokop Gábor [prokee]
2004-08-07 21:25:19
Benzinkályha a Trabantban

A Trabantosok örök témája : "Dekib*szott hideg van ebben az autóban !!!". Nos, a megoldás nem olyan bonyolult. Komoly segítségséget jelent az is, ha a fűtés normálisan van összerakva, meg persze a tömítések is ellátják feladatukat, de az eredetivel össze sem lehet hasonlítani azt a komfortérzést, amit a benzinkályha adhat. A legkézenfekvőbb ( és valamelyest márkahű ! ) megoldás a Barkas kályhája, amely meglehezősen baráti áron kapható időnként különböző bontókban. Nekem is ez fűt a masinában, úgyhogy ezzel kapcsolatban osztom meg tapasztalataimat.

Először is a gyári manual üzemeltetésre, karbantartásra vonatkozó része:
1. Bevezetés

A 2.31.01 típusú fűtőkészülékkel téli időszakban a jármű személyszállító vagy zárt szállító részét fűtteni lehet. Nyári illetve meleg időszakban a készüléket szellőztetésre lehet felhasználni.
A készülék a jármübe be van építve és a motortól függetlenül mtflcödik.

2. Műszaki adatok:

Csatlakoztatási feszültség: 12 V + 2,4 V � 1,2 V
Fűtőszer: porlasztó�üzemanyag
Fűtőszer�felhasználás: 0,6 l/ó
Hőáram:3,5 kW + 10%
Légáram�áteresztés: 130 m3/ó
(levegő üzemmódban szabadon áramló)
Folyatnatos elektromos teljesítményfelvétel: 90W
A frisslevegő közepes hőmérsékletemelkedése (közvetlen a meleglevegő kilépésén mérve): kb 110K
A kipufogógáz hőmérséklete: 523 K
Méretet: 500 x 210x 260
(fütőanyag�tartály nélkül)

3. Biztonsági előírások

1. A fütést a gyártó üzem szerződéses javitóműhelyei vagy a gyár által kiképzett szakemberek segítségével kell beszereltetni. A nevezett személyek által elvégzett beépítést a készülék jótállási jegyébe be kell vezettetni.
2. A fűtőberendezéstől 150 mm távolságban semminemű gyúlékony anyagot sem szabad elhelyezni.
3. A beépitési szerelvényt egyéb dolgok lerakására nem szabad felhasználni.
4. A fűtést felügyelet nélkül nem szabad üzemeltetni.
5. A jármü feltankolásakor a fűtést időben ki kell kapcsolni úgy, hogy a tankállomás veszélyes övezetének elérésekor az automatikus utánfutás befejeződjék. A fűtést csak hideg állapotban szabad feltankolni. A feltankoláskor esetlegesen kiömlött benzint azonnal fel kell száritani.
6. A biztositó automatát a berendezés kikapcsolására tilos felhasználni.
7. A fűtés üzemanyagtartályában a fűtőanyagszint nem lepheti el a tartálybetöltő�nyilás visszafut6 csövét.
8. A fűtést tilos zárt helyiségben üzemeltetni.
9. A fűtés üzembehelyezésekor az üzemanyag- és a kipufogóvezetékeket azok tömitettségére szemrevételezéssel ellenőrizzük.
10. Az összes, a fűtés kezelésével megbízott személyt a kezelési utasitás alapján oktassuk ki a fűtés működéséről, kezeléséről, ápolásáról, karbantarttsáról, az üzemzavarokról és a biztonsági előírásokrol. Az oktatás végrehajtását a dolgozóval alá kell írattatni.
11. A fűtés meghibásodását egy szerződéses javítoműhellyel javíttassuk ki. A hiba kiküszöböléséig a fűtést tilos üzmeltetni.
12. A fűtés veszélytelen üzemeltetéséhez a következő utasításokat feltétlenül be kell tartani:
� a fűtés üzemanyagtartályának töltésszintjelzőjéhez csak üzemanyagálló, átlátszó müanyag tömlőt ( 5 x 8,2) szabad felhasználni;
� minden fütési szezonban a fűtés első üzembehelyezése alkalmával a töltésszintjelzőt szemrevételezéssel tömítettségre ellenőrizzük;
� a tömlő öregedése következtében fellépő tömítettlenség megelőzése céljából ezt kétévenként cseréljük ki.
13. A karbantartási ciklust a 7. pontnak megfelelően tartsuk be.

4. A készülék működése (1. ábra)

Üzemanyag-levegő keverék elégetése által hőt állítunk elő, s ezt a hőcserélőn (7) keresztül a hosszirányban átáramló frisslevegőre átvisszük. A keveréket az izzógyertya (11) gyújtja meg. A frisslevegő szállítása a radiális ventilátor (4) segitségével történik. Az égési terméket a ventilátor (2) továbbítja. A két légáramot térbelileg egymástól teljesen elválasztottuk. A felmelegített frisslevegő egy csatorna rendszeren keresztül a felmelgítendő helyiségbe jut.
Az égési gázokat a helyiség padlója alatt a szabadba juttatjuk. Szellőztetési üzemmódban nincsen üzemanyagszállítás, s így égés sem jön létre. A beszívott frisslevegő felmelegedés nélkül a szellőztetendő helyiségbe jut. Amennyiben fűtési üzemben valamilyen okból kifolyólag a meleglevegő hőmérséklete túlságosan megnő (a frisslevegő bejutásának lecsökkenése, megnövekedett üzemanyag�mennyiség), az olvadóbiztosíték közbelép és megszakítja az üzemanyagszivattyú áramkörét. A berendezés ezután szellőztetés üzemmódban tovább működik. A túlhevülést a piros jelzőlámpa kigyulladása jelzi.

5. Kezelés

5.1 Az üzembehelyezéshez való előkészítés

Üzembehelyezés előtt ügyelni kell arra, hogy

� az akkumulátor jól feltöltött állapotban legyen;
� a biztositóberendezés be legyen kapcsolva;
� elegendő üzemanyag álljon rendelkezésre;
� a személyszállító fülkében a meleglevegő belépő nyílása ne legyen eltorlaszolva, mert ezáltal felhevülési veszély lép fel;
� az elégetési levegő beszívási helye és a kipufogónyilás szabadon álljon;
� az üzemanyag-tömlők tömítettek legyenek.

5.2 Kezelési folyamat

5) Szellőztetési üzemmód

BEKAPCSOLÁS:

A �Lüften� jelzésü billentyüt nyomjuk le, a motor jár, a zöld ellenőrzőlámpa felgyullad.

KIKAPCSOLÁS:

A �Lüften" jelzésű billentyüt nyomjuk fel, a zöld ellenőrző�lámpa azonnal kialszik.

b) Fűtési üzemmód

A �Heizen" jelzésű kombinált billentyüt nyomjuk le, a motor jár, a szivattyú üzemanyagot szállít, az izzógyertya izzik és a zöld ellenőrzőlámpa gyengén világít. Rövid idő múlva elértük az üzemi állapotot és az izzógyertya automatikusan kikapcsolodik. Egyidejűleg a zöld ellenőrzőlámpa világosan felvilágít.

KIKAPCSOLÁS:

A "Heizen� jelzésű billentyűt nyomjuk fel. Az üzemanyagszivattyút ezzel lekapcsoljuk és befejezzük a fütési üzemet. A motor még kb. 1 percig automatikusan jár, amíg a fütőkészülék le nem hűlt. Ezen folyamat befejeződése után a zöld jelzőlámpa kialszik.

6. Ápolás és karbantartás

A fűtés zavartalan üzemének biztosítására megfelelő időközökben ápolási és karbantartási munkálatokat kell végrehajtani. A szükséges karbantartási intézkedéseket és az emellett végrehajtandó munkálatokat a következő szövegrészben adjuk meg.

6.1. Az izzógyertya tisztítása.

Bizonyos időközökben szükség van az izzógyertya (11) kicsavarására és állapotának ellenőrzésére. Az izzógyertyán esetleg rajtamaradt szennyeződést drótkefével óvatosan távolítsuk el. Az izzószálat emellett nem szabad elhajlitani. A menetek nem érintkezhetnek egymással.

6.2 A légcsatornák tisztítása

A frisslevegő belépési és a meleglevegő kilépési helyeit rendszeresen meg kell a szennyeződéstól és portól tisztitani. A légszűrőt rendszeres időközökben tisztísuk meg ( irányárték: 5000 km megtett út után).

6.3. A szeleplapocska karbantartása

A fűtési idény megkezdése előtt az üzemanyag�szivattyút sűrített levegővel (a jármű kerekei részére szolgáló légsűrítő elegendő ) röviden fúvassuk át azért, hogy az esetleg rátapadt szeleplapocska leválljon.

6.4. A fűtést minden fűtési idény befejezése után átvizsgálás céljából egy szerződéses javítóműhelybe be kell adni.

Elektromos bekötésa1, a2 - a fűtés kapcsolója ( mereven összekapcsolva )
a3 - a szellőzés kapcsolója
a4 - az izzítógyertya kapcsolója
a5 - a védőkapcsoló
h1 - ellenőrzőlámpa
h2 - vészlámpa
p - üzemanyagszivattyú
r1 - a forgórész előtétellenállása
r2 - gerjesztőellenállás
r3 - az izzítógyertya előtétellenállása
s - olvadóbiztosíték
u - izzítógyertya


A motor áramköre gerjesztőellenállással

A fenti természetesen a gyári bekötés. Trabiban, hogy ne kelljen 5 kiló kábelt befűzni, az ellenőrzőlámpák teljesen elhagyhatóak, miután a kályha működése tisztán hallható az autóban. Három relé felhasználásával pedig azt is elérhatjük, hogy két egyszerű, vagy egy kétállású kapcsolóval, illetve 3 szál kábel befűzésével a kályha működik. Íme a bekötés :
( javítottam, elég 2db relé... )
H1 és H2 jelzi a kontrollámpákat, ezeket és a vékonnyal jelzett vezetékezést teljes egészében kihagyhatjuk. A +31 jelzésű vezetéket pozitívra kössük, természetesen biztosítékon keresztül. Fontos, hogy semmiképpen se használjunk gyújtásáramot ( +15 ) a kályha tápjaként, hiszen ekkor egyrészt álló helyzetben nem használhatjuk, másrészt aventillátor "utánfutása", azaz az üzem utáni kihűtés nem megoldható.
A ventillátort önmagában a V jelzésű vezetékre adott + árammal kapcsolhatjuk, a fűtést pedig az F jelzésű vezetékre adott pozitívval, ilyenkor a V vezetékre nem szükséges ( de megengedett! ) áramot adni. A C1-C6 jelzések az eredeti csatlakozó megfelelő lábait jelentik. Minden más jelzés az eredetivel megegyező, kivéve persze az R2-R3 jelzésű reléket, melyek a kapcsolókat hivatott kiváltani.

Essen szó a kályha elhelyezéséről is. Én a csomagtartóban találtam megfelelő helyet. Itt a csomagok elől némi helyet elvesz ugyan, de a komfort ennyit veszteséget megenged. Nyilván ha a hasznos tér nagy részét a woofer foglalja el, emberünk vidám, síksüket, és fagyos lesz - hacsak ki nem talál valamit... )))
A laprugók középső felfogatásánál a padlólemezben egy négyszögletes mélyedés van, ennek hátsó, függőleges fala nekem éppen megfelelőnek bizonyult a kipufogó kivezetésére - ez meghatározta a kályha további helyét, tekintve, hogy szerencsére így egészen előre, az üléshez tolható az egész ketyere. Fontos a kipufogó megfelelő kialakítása, hiszen az esetleg beáramló kipufogógázok nemcsak hogy veszélyesek, még büdösek is )))
A kályha ( szemből, a tank felől nézve ) jobb oldala a szívónyílás. Ezt mindenképpen úgy kell védeni, hogy semmit fel ne szippanthasson, hiszen a gátolt légáramlás miattt a kályha erősen túlmelegedhet. A bal oldali a kivezetőnyílás. Értelemszerűen ezt a kalaptartóba célszerű bevezetni, hiszen így a hátsó szélvédő páramentesítését is megoldja - szigorúan jeges üveg esetén hozzávetőlegesen úgy röpke két perc alatt ))) A gyári, "első" fűtéshez hasonlóan ezt a meleglevegő-gégecsövekkel korrketül megoldhatjuk, amire vigyázni kell, hogy csak hőálló anyagokat használjunk. Nekem volt egy meglehetősen sikertelen kísérletem, mikoris egy féltengely-gumiharanggal igyekeztem szűkíteni a csatornát, hááát, mit mondjak, döbbenetes szaga volt...
A kalaptartóba való bevezetésnél először egy pár 100mm-es hangszóróráccsal próbálkoztam, nem nagyon vált be, kis plazmapöttyenetté olvasztotta a kályha... Az idei szezonra valamiféle fémráccsal próbálkozom. Juteszembe, mindenképpen meg kell védeni a levegőbevezetőket attól, hogy kisebb tárgyak, védtelen állatok, butább utasok abba beleessenek ! )))


Idei verzió - újabb próbálkozás. A csomagtartó menetirány szerinti bal oldalára, a pótkeréktartó fölé, hosszanti tengellyel párhuzamosan helyezem el. A csomagtartót így három részre osztom. Bal szélen, kerékdob mögött lesz emelő, eü-láda, stb... Pótkeréktartó fölött a kályha, attól jobbra a "normális" csomagtartó. A kipufnak nyílást vágtam a pótkeréktartó alján. A kályha ereeti kivezetőcsövére hegesztettünk egy pár centis sliccelt véget, amibe kívülről, a padlólemez nyílásán keresztül betolható egy derékszögű ívben meghajlított cső - ez pedig egyszerű kipufbilinccsel rögzíthető a kályhához.
Ha beválik az elhelyezés, a csomagtartó három rekeszét fizikailag is leválasztom.

Ha a szerelés megoldódott, és a bekötés során sem gyulladt fel az autó, ideje indítani. Fontos, hogy a gyári leírás fentebb "porlasztó-üzemanyag"-ot említ, tehát a kályha szinte mindenevő ( vodkával még nem próbáltam.. ). Nekem először valami ruppótlan petrólummal volt töltve, kissé nehezen gyulladt be, de stabilan égett. Cimborám autójában notóriusan gázolajjal pöfékelt, szintén stabilan, bár a gyújtásnál hallható dörrenés, és a mintegy 1m átmérőjű koromtányér, amelyet kilövelt magából ( néha ugyanekkora lánggal ! ), nem sok szimpatizánst szerzett a környéken ))) Keverékkel zokszó nélkül fűt, de az égéstér könnyen olajosodik, kokszolódik. Mindezeket végigpróbálva nekem legjobban a 91-es vagy 95-ös, tizta benzin jött be. Könnyen gyújt, stabilan fűt.
Mégvalami : Éppen a fentik miatt, lévén nem tudjuk, előző gzdája mivel hajtotta, beszerelés előtt ( illetve lehetőleg minden fűtési idény előtt ! ) szedjük szét apróra, és takarítsuk ki !

Nos, végezetül a gyári hibakeresési táblázat:

7. Zavarok és azok kiküszöbölése

A zavarkeresés és a zavar kiküszöbölésének elősegítésére egy tanácsadót dolgoztunk ki, amelynek alapján a zavarkeresést a következő sorrendben végrehatjhatjuk:

TANÁCSADÓ

1. Ellenőrizzük a fűtés összes biztosítékját.
2. Ellenőrizzük a fűtés ellenőrzőlámpáit.
3. A csatlakoztatási rajz ( 2. ábra ) alapján ellenőrizzük a helyes kábelcsatlakoztatást és az esetleges kábeltörést.
4. Ellenőrizzük az átvitelre a billentyűskapcsolót és a biztosító automatát.
5. Bekapcsoláskor nem indul a motor:
-> A fűtés biztosítéka rendben van -> a kapcsolótáblától a csatlakozó aljzatig az összeköttetés megvan, a biztosító automata be van kapcsolva és az összeköttetés is megvan -> A berendezés földcsatlakozását ellenőrizzük -> Sirokkó javítóműhelybe menjünk

6. Normális fűtési üzemben a piros lámpa hirtelen felgyullad

-> A frisslevegő beszívási nyílása gátolt -> az olvadóbiztosíték hibás -> A frisslevegő beszívási nyílását tegyük szabaddá, és az olvadóbiztosítékot cseréljük ki

-> A meleglevegő kilépési nyílása gátolt -> az olvadóbiztosíték hibás -> A meleglevegő kilépési nyílását tegyük szabaddá, és az olvadóbiztosítékot cseréljük ki

7. A fűtőberendezés nem gyújt, a piros ellenőrzőlámpa világyt és a zöld ellenőrzőlámpa gyengén világít

-> Az üzemanyagszivattyú nem működik -> az olvadóbiztosíték hibás -> Cseréljük ki az olvadóbiztosítékot ->
Sirokkó javítóműhelybe menjünk

8. A fűtőberendezés nem gyújt be, a zöld ellenőrzőlámpa gyengén világít

-> Nincs üzemanyagszállítás -> Az üzemanyagtartály üres -> A földcsatlakozást ellenőrizzük

-> Az üzemanyagvezeték tömítetlen -> Cseréljük ki az üzemanyagszivattyút ( ügyeljünk a polaritásra )

->Az üzemanyagszivattyú nem működik -> Sirokkó javítóműhelybe menjünk

-> Üzemanyyagszállítás van -> Az izzítógyertya rendben van -> Az elégési levegő beszívója eldugult


Ellenőrizzük az üzemi feszültséget ->
Sirokkó javítóműhelybe menjünk

-> Az izzítógyertya kormos -> Tisztítsuk meg az izzítógyertyát (az izzítószál helyzetére ügyeljünk)

Az izzítógyertya hibás -> Cseréljük ki az izzítógyertyát

Az izzítógyertya minden indításnál tönkremegy -> Sirokkó javítóműhelybe menjünk

9. A fűtőberendezés begyújt, a zöld ellenőrzőlámpa állandóan gyengén világít ( hallható égési zaj )

-> Az izzítógyertya nem kapcsol le -> A mikrokapcsoló elállítódott -> Betanított személyzettel állíttassuk be a mikrokapcoslót illetve Sirokkó javítóműhelybe menjünk

10. Az égési folyamat a fűtési üzem alatt kimarad

Lásd a 8. pontot, "nincs üzemanyagszállítás".

11 A berendezés utánfutása nem felel meg az előírott értéknek.

-> A készülék motorja nem, ill túl későn, vagy túl hamar kapcsol le. -> A mikrokapcsoló elállítódott, vagy hibás -> Betanított személyzette állíttassuk be a mikrokapcsolót ill Sirokkó javítóműhelybe menjünk


Az üzemanyagszivattyú üzemállapotának ellenőrzési lehetőségei
-Kapcsoljuk a fűtőberendezést "Heizen" üzemódba.
-A beépített szerelvényben egy ismétlődőkapcsolási zörejnek kell hallhatónak lennie.
-Távolítsuk el az üzemanyagtartály zárófedelét, a visszafutáson üzemanyagfolyás látható.

Mikor kell egy Sirokkó javítóműhelybe menni ?
-Fűtési idény megkezdée előtti átvizsgálásra
- Az elégés rendszertelensége esetén
-Zavar esetén, ameylet a tanácsadó segítségével nem tudunk elhárítani

8. Tartalékalkatrészek
Azt ajánljuk, hogy a fűtőberendezés használója a következő tartalékalkatrészeket tartsa raktáron:MEGNEVEZÉS MEGRENDELÉSI SZÁM MEGJEGYZÉS
Izzítógyertya 136 653.400 016

Izzólámpa
D 24 V, 2 W
TGL 10833
Olvadóbiztosíték 452.25-00.00/5- prokee -

További kapcsolódó cikkeink

Gyári fűtésrenszer

2004-08-21 15:27:59
Mire figyeljünk, ha az eredeti megoldással akarjuk biztosítani a meleget ?1. Első lépcső természetesen a megfelelő feszességű éxíj. Télen nehezebben vesszük észre. A motor nem melegszik fel ettől, mert egyébként k*rva hideg van. A nem megfelelő töltés nem tűnik fel, mert a könnyen fáradó akkut a...

Vendég vagy!

Csak regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá!

3 Borsos Attila 2017-11-07 22:23:13  Előzmény:: 94

Ez a telefonszám már nem a BIG FooT-é.

2 Borsos Attila 2017-11-07 19:33:25

Sziasztok! Problémákba ütköztem a kályha (Tip:231) bekötésénél.Nem látom a rajzon hogy hova kell kötni a testet, nem értem mi vezérli a szellőztetést ("utánfutást")

1 Vendég 2005-05-03 22:16:23

nekem ez az 5.kálys szezonom,nem volt vele semmi gondom .max eldugult a fúvóka.Viszont nem árt oda figyelni mien kályhát teszel be mert 6féle van és mind más elektromosrendszerrel van ellátva.Kábel korbácsból,és kapcsoló panel ből viszont csak 3 típus van,de az is csak részben kompatibilis .HÍVJ ha kell valami infó BiG FooT 0630 689-6207