Bejelentkezés regisztrált felhasználóknak

Az oldal egyes szolgáltatásait csak regisztrált felhasználóink vehetik igénybe.
A regisztráció ingyenes!

Regisztráció új felhasználóknak


Adatkezelési szabályzat

 

Trabant-Wartburg Klub Egyesület adatkezelési szabályzata

 

Jelen szabályzat a Trabant-Wartburg Klub tagjaival, munkavállalóival, vele megbízásos jogviszonyban álló, azzal rendelkező személyekkel kapcsolatos adatok kezelését szabályozza, és kizárólag magánszemélyekre vonatkozik. Nem vonatkozik olyan tagokra, akik jogi személyiséggel rendelkeznek. Továbbá nem vonatkozik szerződéses partnerekre, megbízottakra, alvállalkozókra, teljesítési segédekre.

 

Az adatkezelés területi hatálya: Magyarország területe. Az egyesület Magyarország területén kívül nem fejt ki semmilyen tevékenységet.

A Trabant-Wartburg Klub egyáltalán nem kezel különleges személyes adatokat. (vallási, politikai, szexuális irányultsági, egészségügyi, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó stb. adatokat)

 

A Trabant-Wartburg Klub a tagjainak egyes személyes adatait kezeli az alábbiak szerint: név, levelezési (Posta) cím, anyja neve, születési hely, születési ideje, e-mail címe, mobiltelefon száma.

 

A Trabant-Wartburg Klub állandó munkaviszonyos munkavállalóinak egyes személyes adatait kezeli az alábbiak szerint: név, levelezési (Posta) cím, anyja neve, születési hely, születési idő, e-mail címe, mobiltelefon száma, adóazonosító jele, TAJ száma, bankszámla száma. 

 

A Trabant-Wartburg Klub eseti megbízásos jogviszonyban lévő munkavállalóinak egyes személyes adatait kezeli az alábbiak szerint: név, levelezési (Posta) cím, anyja neve, születési hely, születési ideje, e-mail címe, mobiltelefon száma, adóazonosító jele, TAJ száma, bankszámla száma. 

 

A Trabant-Wartburg Klub a tagságának tulajdonában lévő járművek egyes adatait kezeli - mely adatok közül némely adatok azért számítanak személyes adatnak, mert belőlük a tulajdonos személyére lehet egyértelműen következtetni. Ilyen pl. a forgalmi rendszám. További adatokat a tagok járműveiről azért kezel, hogy olyan szervezett programjain, pl. kiállításokon a tematikus összetételt, megfelelő típusok bemutatását a tulajdonosokkal (klubtagokkal) egyetértésben meg tudja határozni meg tudja szervezni. További ilyen adatok: a tag tulajdonában lévő gépkocsi gyártmánya, típusa, évjárata, színe.

 

Egyéb személyes adatot a Trabant-Wartburg Klub tagságától, munkavállalóitól, megbízásos jogviszonnyal rendelkező munkavállalóitól nem kér, egyéb adatot nem kezel.

 

Olyan magánszemélyektől, akik nem tagjai a Trabant-Wartburg Klubnak, de térítés ellenében igénybe veszik a klub szolgáltatásait, a számviteli szabályok betartásával minden esetben névre szóló számlát állít ki. Ennek során birtokába jutott adatokat a bizonylati fegyelem betartásával jogszabályon alapuló módon és ideig tárolja. Amennyiben a klub-szolgáltatást igénybe vevő a programokon részvételéhez nem szükséges későbbi személyazonosítás, a klub részéről egysoros nyugta kerül kiállításra, mely személyes adatot nem tartalmaz.

Olyan magánszemélyek, akik a klub elérhetőségein érdeklődés, információ kérés, információ közlés végett telefonon veszik fel a kapcsolatot a klubbal, és hívószámuk kijelzéséhez hozzájárultak a saját szolgáltatójuknál, tudomásul veszik, hogy a klub "beérkezett hívások" listájában számaik megjelennek. A klub a beérkezett hívásokról külön mentést, adatrögzítést a telefonszámok vonatkozásában nem készít, azok a klub által használt telefon típusától, kapacitásától függően a készülékben maradnak, majd onnan automatikusan a készülék által törlődnek. A klub semmilyen automatikus visszahívást, későbbi telefonos jelentkezést, figyelmeztetést nem vállal, mivel a híváslista adatait nem kezeli, egyben kijelenti, hogy a híváslistában lévő számokat külön nem törli. Azok idővel, és a beérkezett újabb hívások fogadásával automatikusan törlődnek. A klub a részére és az általa intézett bejövő és kimenő hívásokat nem rögzíti, azokról hangfelvételt nem készít.

Olyan magánszemélyek, akik a klub elérhetőségeire e-mailben küldenek üzenetet, egyben tudomásul veszik, hogy a leveleiket a levélben adott megbízások, kérdések, azok megválaszolása, illetve az azokkal kapcsolatos intézkedések indokoltságának utólagos bizonyíthatósága érdekében mentésre kerülnek. Az e-mailekre kizárólag csak az abban feltett kérdéseikre vonatkozó válaszokat küldjük. Semmilyen más célra nem használjuk, de nem is töröljük.

Fentiekre tekintettel a klub részére bármilyen megbízás, kérés, adatváltozás bejelentése kizárólag írásban történhet.

 

Fentiek alapján a Trabant-Wartburg Klub a szabályozás szempontjából kizárólag adatkezelőnek minősül. Nem minősül adatfeldolgozónak, mert rendelkezésre álló általa kezelt adatokat nem harmadik személy megbízásából kezeli, azokat harmadik személy részére nem adja át.

 

A Trabant-Wartburg Klub az általa kezelt adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve a törvény által nevesített, és néhány alapszabályból és/vagy szerződéses kötelezettségből eredő eseteket.

 

Törvény által előírt és szabályozott esetek:

Rendőrségi, ügyészségi, egyéb hatósági megkeresések, de pl.: Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Kezelőirodája részére eseti taglista megküldése, beszámoló mellékleteként.

Alapszabályból eredő valamit szerződéses jogviszonyon alapuló esetek:

-A klubtagsági díjat az egyesület sárga készpénzátutalási megbízáson szedi be. Ennek nyomdai munkái során a klubtag neve, címe, mint személyes adat megadásra kerül a csekket megszemélyesítő nyomda részére.

-A tagsági kártya névre szóló elkészítéséhez a kártyát gyártó cég részére a klubtag neve átadásra kerül a kártya megszemélyesítése céljából.

-A klubtagság révén elérhető vásárlási és szolgáltatási kedvezmények visszavonása esetén, különös tekintettel a klubtagsághoz köthető kedvezményes gépjármű felelősségbiztosítást igénybe vevő klubtagok tagságának meg nem fizetése esetén a biztosítótársaság által kijelölt minősítő szerv felé jelzi, hogy mely tagok klubtagsága nem rendezett, így nem jogosultak a kedvezményre. Ennek során kizárólag a klubtag - aki ebben az esetben, mint a jármű üzembentartója szerepel - nevét és az általa üzembentartóként üzemeltetett a klubban regisztrált járműve rendszámát küldi meg. 

 

A tagsági, munkavállalói, megbízásos viszony létesítése szempontjából kért adatok megadása, rögzítése minden estben az érintett magánszemély hozzájárulásával, a társadalmi szervezet tagsági viszony létesítésével, munkaviszony létesítésével, vagy megbízási jogviszony létesítésével jogszabályon alapuló módon és célból történik.

 

A személyes adatok kezelése tagok esetében időbeli hatály vonatkozásában a tagság létesítésétől a tagság törléséig terjed. Az egyesület felé tartozást felhalmozó tagok adatait az egyesület a tartozás rendezéséig kezeli.

 

A személyes adatok kezelése munkavállalók, megbízásosok esetében a törvényi előírásoknak megfelelően történik a törvényben meghatározott ideig, és módon. (Munka Törvénykönyve, Számviteli Törvény, Adózás Rendjéről Szóló Törvény)

Az adatkezeléshez hozzájárulást az érintett magánszemélyek önkéntesen teszik, az konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű és félreérthetetlen. Az érintett hozzájárulása írásban történik, és nem vonatkozik a nem leírt, illetve nem nevesített esetekre.

A nem nevesített esetek közül legfontosabb a hírlevélre feliratkozás, melyhez a tagsági jogviszony létesítése nem elegendő. A hírlevélre feliratkozást a tag, munkavállaló, megbízott, vagy bármely más magánszemély, de akár jogi személy külön elektronikus, erre rendszeresített online felületen végezheti el, és amelyre külön szabályok vonatkoznak.

A Trabant-Wartburg Klub hírlevélre feliratkozáshoz az alábbi adatok szükségesek:

 

E-mail cím:

Név:

Elektronikus megerősítés a tájékoztatás elolvasását követően.

A hírlevélre feliratkozást kizárólag elektronikus úton lehet kérni.

 

A személyes adatokon a Trabant-Wartburg Klub által adatkezelés során végzett műveletek, az adatok tárolásának leírása, módja, helye:

 

-gyűjtés

-rögzítés - papír alapon - elektronikusan

-rendszerezés

-tárolás - papír alapon - elektronikusan

-lekérdezés

-betekintés
-továbbítás

-törlés

-megsemmisítés

 

Az adatok tárolásának helye: Bp. 1084 Német u. 23. az egyesület Klub Irodája.

Papír alapon, az egyesület által használt szekrényben és polcokon. A tárolás helye el van különítve az ügyféltértől, így az nem hozzáférhető az irodai látogatói, ügyfelei számára.

Rendezvényeken a papír alapú jegyzeteket, nyilvántartásokat, a klub rendezői sátrában vagy regisztrációs pontján az erre rendszeresített zárral ellátott értékmegőrzésre is alkalmas fém bőröndben tároljuk. (Itt vannak az elektronikai eszközök, rádió W/T, laptop, tablet stb)

Az elektronikus adatok tárolása az egyesület számítógépén, továbbá az egyesület által bérelt www.bogarasok.hu domainhez tartozó bérelt tárhelyen, illetve a hozzá tartozó levelező szerveren történik. A szerver tárhely ftp illetve a levelező szerver SMTP illetve POP3 hozzáférései jelszóval védettek. Azokat csak és kizárólag az arra jogosult munkavállalók, megbízottak, és az egyesület hivatalos képviseletét ellátó személyek ismerhetik.

Az adatok fent részletezett esetekben történő továbbítás postai úton, illetve elektronikus levélben továbbá a Trabant-Wartburg Klub Cégkapuján keresztül történhet, az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján.

 

Az adatok törlését kérheti minden olyan magánszemély, aki az egyesülettel (már) nem áll tagsági viszonyban, nem tartozik felé, és az egyesülettel kapcsolatban semmilyen igénnyel nem lép fel, az igényérvényesítés minden módjáról írásban lemond.

A Trabant-Wartburg Klub mindent elkövet az ú.n. adatvédelmi incidens elkerülése érdekében. Az általa kezelt adatokat jelszóval vagy fizikai korláttal védetten, zártan tárolja.

 

A Trabant-Wartburg Klub adatvédelmi kockázatba sorolása alacsony, a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

 

A Trabant-Wartburg Klub adatfeldolgozást nem végez, értve ezalatt, hogy más nevében adaton nem gyűjt, és nem kezel.

A Trabant-Wartburg Klub adatvédelmi nyilvántartása:

 

Az adatkezelésért felelős vezető neve: Muczán Gábor elnök
Adatkezelő neve: Kodák-Kuczik Csilla
Elérhetőség: iroda@trabantklub.hu - 06309241129

 

Bp. 2018.05.25.

 

Jelen adatkezelési szabályzat az alábbi rendelet hatályba lépésével készült:

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - GDPR

(2016. április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)

 

https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/